רשיונות הפעלה - חברת הפעלה

כדור פורח נחשב לכלי טיס בארץ ובעולם, לגעת בשמיים הנה חברת תעופה המטיסה כדורים פורחים באישור רשות התעופה האזרחית הישראלית.
להלן הסבר על רישיונות ההפעלה הנדרשים מחברת תעופה לכדורים פורחים ומטייס כדור פורח.

חברת תעופה נדרשת לרישיון הפעלה מסחרי ממשרד התחבורה ורישיון הפעלה מבצעי מרשות התעופה האזרחית:
רישיון הפעלה מסחרי, רישיון הפעלה מבצעי

ברשות הטייס אלמוג רישיון טיס בעל הגדר כדור פורח כבר משנת 2000:
רישיון טיס פרטי ורישיון טיס מסחרי

על מנת לקבל רישיון להטיס כדור פורח על הטייס לעבור מבחני טיס תיאורטיים ומבחן מעשי:
מבחנים תיאורטיים

על פי חוק נדרשת חברת תעופה לבטח את הנוסעים.
פוליסת הביטוח שלנו מבטחת את הנוסעים בסכום הגבוה ביותר: 
פוליסת ביטוח

  
כדור פורח הוא כלי טיס ועליו להיות רשום במדינת ישראל,  תעודות רישום כלי טייס:
כדור פורח 1, כדור פורח 2, כדור פורח 3כדור פורח 4

על מנת להבטיח את בטיחות הטיסה בכדור פורח והציוד, חברת התעופה לגעת בשמיים מבצעת את עבודות התחזוקה בעצמה בהתאם לסטנדרטים האמריקאים והאירופאים.
ברשות החברה מכון בדק וכמו כן אלמוג מוסמך לתחזק ולתקן כדורים פורחים:
תעודת הסמכה טכנאי - QUBECEK, רישיון מכון בדק, רישיון טכנאי טיסתעודת הסמכה טכנאי - CAMERON

מינהל התעופה האזרחי מבצע בדיקות תקופתיות ומאשר את תקינות הציוד:
תעודת כושר טיסה 4X-BNNתעודת כושר טיסה 4X-BNS
תעודת כושר טיסה -4X-BLV, תעודת כושר טיסה 4X-BLY

חברות בארגון התעופה הבריטי לכדורים פורחים משנת -2001